Pravidla odlovu ryb

PRAVIDLA ODLOVU RYB NA NÁDRŽI ORLÍK V r. 2019.

 

      1. Lov je povolen v době od 01.03. 2019 do 28.04. 2019 a od 05.05. 2019 do 30.11.2019.

      2. Lovící je povinen mít u sebe členský průkaz, platný rybářský lístek,povolenku vydanou

MO Chrudim, podběrák, vyprošťovač háčků a míru.

      3. Lovící je povinen při každém příchodu k vodě ( i několikrát za den ) s úmyslem lovit,

zapsat datum do evidence docházky.

      4. Lovící je povinen zapsat neprodleně každou ponechanou ušlechtilou rybu, druh a váhu

do povolenky, ostatní ponechané ryby, až před odchodem od vody.

      5. Denní limit jsou 2 ks. ušlechtilé ryby ( max. 5kg ryb v kombinaci ). Lov končí ponechá-

ním si druhé ušlechtilé ryby, nebo překročením váhového limitu.

      6. Týdenní limit jsou 4 ušlechtilé ryby. Týden se počítá od pondělí do neděle. Ulovením

čtvrté ušlechtilé ryby končí lov v tomto týdnu.

      7. Celkový limit na povolenku je 20 ks ušlechtilých ryb pro dospělé, při lovu na dva pruty

s jedním návazcem.

      8. Celkový limit pro děti do 15ti let je 15ks ušlechtilých ryb při lovu na jeden prut

          s jedním návazcem.

      9. Ušlechtilé ryby jsou : Kapr, Amur, Štika a Candát.

    10. Platnost povolenky končí splněním limitu ulovených a ponechaných ušlechtilých ryb.

    11. Lov je povolen pouze z hlavní a dělící hráze.

    12. Chráněné rybí pásmo je vyznačené cedulí a lanem. V tomto úseku je rybolov zakázán.

    13. Lov štiky a candáta je povolen od 16. června 2017.

    14. Lovné míry : kapr od 42cm do 60cm, amur od 55cm, candát od 50cm,

                              štika od 50cm,úhoř od 50cm a lín od 27cm.

    15. Uloveného kapra nad 60cm vrací rybář, ihned po změření, vodě.

    16. Zakazuje se směňování ryb mezi rybáři, vyměňování ryb ve vezíru a

          odnášení ryb od vody během lovu.

    17. Zakazuje se usmrcování a vyvrhování ryb u vody.

    18. Při lovu na položenou s rybičkou, plavanou a přívlačí je

          zakázáno používat drátěný návazec.

    19. Povoleno je ulovení pouze dvou kusů candáta na povolenku a lovné období.

    20. Lovící rybář nesmí za sebe nechat nahazovat a zasekávat jinou osobou.

    21. Zakazuje se odhazování a ponechávání odpadků v místě lovu a v okolí rybníka.

    22. Čas denního lovu je stanoven rybářským řádem.

    23. Řádně vyplněnou povolenku vrátí rybář do 15ti dnů po skončení její platnosti do

          kanceláře MO. Nedodržení této základní povinnosti člena, bude mít, podle stanov ČRS,

          zásadní vliv na vydání nové povolenky.

    24. Denní limit Lína jsou 3 ks, a lovná míra je 27.cm.

    25. Zákaz stanování a bivakování na hlavní, dělící hrázi a v okolí rybníka.

    26. Zákaz vjezdu všech motorových vozidel na hlavní a podélnou hráz,

           vyjma vyložení a naložení věcí osob držitelů průkazů ZTP + ZTP+P.

    27. Zákaz prokrmování během lovu při nízkém stavu vodní hladiny

         (při dlouhotrvajícím suchém období),

          o aktuálním stavu budeme informovat výstražnými tabulemi !

 

Pravidla vypracoval hospodář MO Pavel Kohout

 

Schválil výbor MO v Chrudimi dne 20.11.2018.