Rybářský kroužek

25.09.2012 00:00

Hlavní náplň dětského rybářského kroužku

Teoretická část :
Seznámení se s rybářským řádem :
-nejmenší lovné míry
-denní doby lovu ryb
-doby hájení jednotlivých druhů ryb
-způsoby lovu a vybavení na každý druh lovu

Naše ryby :
-hlavní rozdělení
-popis těla (anatomie)
-zvláštnosti
-rozmnožování

Praktická část :
-navazování háčků, splávků, sestav a různých montáží
-technika a způsob rybolovu, nahazování
-způsob zdolávání a podebírání ulovené ryby
-správné zacházení s ulovenou rybou (vyjmutí háčku....)
-vyplnění úlovkového lístku a sumarizace ulovených ryb

Nástrahy a návnady pro lov, způsoby vnadění, míchání krmných směsí
Rozpoznání rybářských pásem - kde a jakou rybu hledat
Chování rybářů u vody a bezpečnost při lovu ryb
Etika rybáře - práva a povinnosti.

Závěrečné zkoušky se skládají ze dvou částí - praktické a teoretické.
V praktické části prokáží svojí dovednost
Teoretická část se skládá z ústní a písemné zkoušky.

Zahájení dětského rybářského kroužku je naplánováno na 25.9. 2012.
Cena kroužku je 350 Kč.
Případní zájemci se mohou hlásit vedoucímu kroužku

p. R. Rydlovi na tel. 723 077 968