Dětský rybářský kroužek

Hlavní náplň dětského rybářského kroužku

Teoretická část :
Seznámení se s rybářským řádem :
-nejmenší lovné míry
-denní doby lovu ryb
-doby hájení jednotlivých druhů ryb
-způsoby lovu a vybavení na každý druh lovu

Naše ryby :
-hlavní rozdělení
-popis těla (anatomie)
-zvláštnosti
-rozmnožování

Praktická část :
-navazování háčků, splávků, sestav a různých montáží
-technika a způsob rybolovu, nahazování
-způsob zdolávání a podebírání ulovené ryby
-správné zacházení s ulovenou rybou (vyjmutí háčku....)
-vyplnění úlovkového lístku a sumarizace ulovených ryb

Nástrahy a návnady pro lov, způsoby vnadění, míchání krmných směsí
Rozpoznání rybářských pásem - kde a jakou rybu hledat
Chování rybářů u vody a bezpečnost při lovu ryb
Etika rybáře - práva a povinnosti.

Závěrečné zkoušky se skládají ze dvou částí - praktické a teoretické.
V praktické části prokáží svojí dovednost
Teoretická část se skládá z ústní a písemné zkoušky.

Zahájení dětského rybářského kroužku je naplánováno na                  

02.10. 2018 od 16:00 hod.
16.04. 2019 - závěrečná zkouška

v kanceláři MO Chrudim

Věk : od 6ti let.

Cena : 350 kč

Případní zájemci se mohou hlásit vedoucímu kroužku na

Tel: 734 730 348