Kdo má zájem si brigádu na příští rok odpracovat,

musí se nahlásit nejpozději do konce února

Rössler Martin tel. 724 805 241

Poslední brigádu člen odpracuje,

nebo zaplatí v tom roce,

kdy dosáhl 62 let věku.

 

Pracovní povinnost na člena v roce je stanovena na 

10 hodin. (600 kč)

Brigády