Aktualně     

PRAVIDLA ODLOVU RYB NA NÁDRŽI ORLÍK V r. 2019.

ZDE

 
 
 

Povolenku je možno také vrátit do schránky i mimo úřední dny, a to jen v pracovní dny do 18.00 hod.
Schránka  je umístěna na chodbě  naproti vchodu, kde se nachází kancelář.
Schránka je označena

 

 
 

V letošním roce došlo ke změně prováděcí vyhlášky k zákonu o rybářství.

  • zvýšení nejmenší lovné míry kapra obecného na pstruhových i mimopstruhových revírech na 40 cm,
  • zavedení doby hájení okouna říčního na mimopstruhových revírech a to od 1. ledna do 15. června
  • ustavení hájení všech druhů ryb na pstruhových revírech od 1. ledna do 15. dubna a dále od 1. prosince do 31. prosince

 

Tyto změny vstoupily v platnost již 16. 6. 2016 a od tohoto data je tak každý lovící povinen je dodržovat.

Vzhledem ke skutečnosti, že současně vydávané Rybářské řády tyto změny neobsahují, jsou vydávány formou dodatku k Rybářskému řádu.

V tištěné podobě jsou k dispozici v kanceláři naší organizace a předávány rybářům společně s povolenkou na revíry ČRS.