Základní povinností každého člena ČRS, je zaplatit členský příspěvek do konce dubna. Při nesplnění tohoto předpisu, je možné, podle stanov ČRS, ukončit členství v MO.

Každý člen a držitel povolenky, je povinen jí odevzdat do patnácti dnů po skončení její platnosti, řádně vyplněnou. Nesplnění této důležité povinnosti, může mít základní vliv na vydání povolenky nové.

Žádáme proto všechny členy, kteří vracejí povolenku, aby ve vlastním zájmu a rychlejšího vyřízení všech formalit, měli povolenku vyplněnou ve všech kolonkách.  

Povolenku je možno také vrátit do schránky i mimo úřední dny, a to jen v pracovní dny
do 18.00 hod.
Schránka  je umístěna na chodbě  naproti vchodu, kde se nachází kancelář.
Schránka je označena