Kdo má zájem si brigádu na příští rok odpracovat,

musí se nahlásit nejpozději do konce února

Mgr. Marek Kozák  tel. 733 417 744

Poslední brigádu člen odpracuje,

nebo zaplatí v tom roce,

kdy dosáhl 62 let věku.

 

Pracovní povinnost na člena v roce 2017 je stanovena na 10 hodin. (600 kč)

Brigády